Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Organizacje, stowarzyszenia, inne

Fundacja im. M. Oczapowskiego

Fundacja im. M. Oczapowskiego

ul. Jana Heweliusza 12, 10-724 Olsztyn

 

sekretariat: tel. +4889 523-49-69, tel./fax 523-44-11;

e-mail: rodek@uwm.edu.pl

 

Rada Fundacji

Przewodnicz?cy

        dr in?. Andrzej ?mietanko   

Sekretarz

        dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

Cz?onkowie

        prof. dr hab. Ryszard J. Górecki   

        ks. dr Edmund Piszcz  

        mgr Andrzej Ry?ski    

        mgr in?. Brunon Sarnowski    

        mgr in?. Zdzis?aw Truszkowski

         

Zarz?d Fundacji

 

Prezes

        mgr in?. Kazimierz Rodek             tel. +4889 523-49-69, 523-32-20

Wiceprezes

        dr in?. Boles?aw Pilarek                        tel. +4889 523-35-41

Cz?onek

        dr hab. Jan Kopytowski, prof. UWM tel. +4889 523-34-03

 

Administracja

 

 Kierownik

        mgr in?. Jan Czerski                    tel. +4889 523-32-20, 523-49-69

G?ówna ksi?gowa

        Beata Wolak                              tel. +4889 523-49-69, 523-49-25

Ksi?gowe

        Regina Dec                                tel. +4889 523-49-69, 523-49-25

        mgr in?. Dorota Duchnowska                tel. +4889 523-49-69, 523-49-25

Samodzielni referenci

        Jolanta Urban                             tel. +4889 523-49-69, 523-32-20

        Hanna Walczak                           tel. +4889 523-49-69, 523-49-25

        Teresa Ewa Wojtkiewicz               tel. +4889 523-32-20, 523-49-69

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

02-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 825 razy (w tym z UWM 7 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa